Oppfriskningsopplæring har en varighet på 14 timer, som vi har fordelt på 2 dager.

Tema 1. Hensikt, mål og rammer

Tema 2. Gjeldende kontrollinstruks

Tema 3. Praktisk gjennomføring av PKK

Tema 4. Endring i relevant regelverk

Tema 5. Ny teknologi