Grunnopplæring for tunge kjøretøy har en varighet på 68 timer. Dette har vi fordelt på 9 dager.

Kort om opplæringen:

Eleven skal, etter gjennomført opplæring ha kunnskap i:

Modul 1.   Formål med periodisk kontroll av kjøretøy.

Modul 2.   Offentlig forvaltning og regulering av betydning for kontrollfunksjonen.

Modul 3B. Kjøretøyteknologi for tunge kjøretøy.

Modul 4B. Kjøretøytekniske krav for tunge kjøretøy.

Modul 5.   Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.

Modul 6B. Kontrollgjennomføring for tunge kjøretøy.

Modul 7.   Riktig bruk, veldlikehold og kalibrering av kontrollutstyr. 

Modul 8.   IT-applikasjoner.

Du kan lese mer om innholdet i modulene her: Kontrollopplæringsforskriften

Modul 1,2,5,7 og 8 er felles moduler for opplæring i alle kategorier og skal kun gjennomføres ved første gangs grunnopplæring.