Vårt hovedformål er å tilby opplæring for kontrollorganer, stikkprøver på PKK og kvalitetsstyringssystemer for kontrollorgan og kjøretøyverksteder.

Vi har erfaring med opplæring av kontrollører siden 2006 og kvalitetsstyringssystemer fra det ble et krav fra myndighetene. 

Vi tilbyr opplæring hovedaklig i våre lokaler i Enebakk, men sender også instruktører ut til regionene dersom dette er ønskelig og kravene fra forskriften kan opprettholdes ved undervisningen.

OPPLÆRING I PERIODISK KONTROLL
Haagensen Holding AS er godkjent av Statens vegvesen som opplæringsvirksomhet for opplæring av kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy. 

Du vil få utdelt en fyldig opplæringsperm ved kursstart. I denne er det plass til egne notater. Innholdet i opplæringspermen vil bli gjennomgått ved bruk av PowerPoint. Det lånes ut regelerk i bokform til bruk under opplæringen. Det er anledning til å bruke egne bøker og PC, e.l.

ANSATTE

Nina C.Haagensen

Daglig leder

Kursadministrator, kvalitetsstyringsansvarlig, HMS-ansvalig, regnskapsansvarlig.

Hun har flere års erfaring med opprettelse av systemene våre. Hun bistår også ved årlig revisjon av systemene , samt veileder dersom dette skulle være nødvendig i forbindelse med systemrevisjon fra SVV.

 

E-post: nina@haagensen-holding.no

Mob. 911 67 080

 

 

Jan Haagensen

Opplæringsansvarlig

Instruktør for opplæring, tunge og lette kjøretøy.

Er utdannet som:
- Bilelektriker, bilmekaniker
- Høgskoleingeniør
- Bedriftsøkonom
- Kvalitetsrevisor

Relevant praksis:
- Bilelektriker, bilmekaniker
- Teknisk leder for bilverksted
- Kvalitetsrevisor
- Ansvarlig for verkstedkontrollen   i Statens vegvesen, Stor-Oslo   distrikt


E-post: post@vk-service.no

Mob 454 79 070

Glenn Haagensen

Kursinstruktør for lette og tunge kjøretøy.

Er utdannet som:

Bilmekaniker for tunge kjøretøy.

Relevant praksis

Bilmekaniker, Volvo truck senter
Teknisk leder, Volvo truck senter, oppretting
Volvo action service
Statens vegvesen, Stor-Oslo distrikt
Selvstedig næringsdrivende, bilverksted
Drift og teknisk leder av Haagensen Holding avd. bilverksted

E-post: glenn@haagensen-holding.no

Mobil 454 97 600

 

Laila Haagensen

Kontormedarbeider

E-Post: laila@haagensen-holding.no

Mob 473 40 588