Haagensen Holding Enebakk AS, Andersrudveien 1, 1914 YTRE ENEBAKK

VI HAR SATT OPP GRUNNOPPLÆRING FOR LETTE KJØRETØY 19-28.JUNI, SISTE SJANGS FØR SOMMEREN. FOR PÅMELDING KLIKK PÅ DATOEN.

VI ER I GANG MED OPPFRISKNINGSOPPLÆRING! VI HAR SATT OPP NOEN KURS I FØRSTE OMGANG, MEN DET VIL LEGGES UT JEVNLIG. VI KOMMER SOM TIDLIGERE RUNDT I REGIONENE. DERSOM DU LURER PÅ OM DET ER KURS I NÆRHETEN AV DEG, TA KONTAKT PÅ NINA@HAAGENSEN-HOLDING.NO  .

FØLG MED PÅ KURSPLANEN HER!

VI ER I FULL GANG MED PLANLEGGINGEN AV OPPFRISKNINGSOPPLÆRING FOR BÅDE LETTE OG TUNGE KJØRETØY. 

DERSOM DU HAR GÅTT TIDLIGERE OPPLÆRING HOS OSS VIL DU FÅ PÅMINNELSE OM OPPFRISKNING CA. 6. MND FØR KONTROLLØRGODKJENNINGEN UTLØPER(5 ÅR FRA GJENNOMFØRT OPPLÆRING), MEN DERSOM DU ØNSKER OG STÅ PÅ VENTELISTE ELLER IKKE TIDLIGERE HAR GJENNOMFØRT KURS, KAN DU MELDE DIN INTERESSE HER: 

(ps husk og fylle ut ønsket mnd for gjennomføring) 

Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

FOR NYE KONTROLLØRER!

Nye kontrollører må ha søkt om å bli kontrollør før de kan gjennomføre fullstendig grunnopplæring (FGO).

Det enkleste er å søke via Din side. Gå inn på linken "for verkstedbransjen":

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorer-og-tekniske-ledere-ved-kontrollorgan/sok-om-godkjenning-kontrollor/

Her går de inn på "For kontrollører" og klikker seg inn på "For deg som ikke tidligere har vært kontrollør eller er registrert på overgangsordning". Når de kommer inn på denne siden, klikker de på "Søk om godkjenning som kontrollør" og logger seg inn med ID.

Når de har levert søknad her, vil de fremkomme hos kontrollorganet for innlegging av opplæring. De må tillegg levere fagbrev, politiattest og betale gebyr, men det er kun søknad som er nødvendig for at dere kan legge inn opplæringen.

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV