Haagensen Holding Enebakk AS

Vårt hovedformål er å tilby kurs og kvalitetsstyringssystemer for kontrollorgan og kjøretøyverksteder. Vi har erfaring med kvalitetsstyringssystemer fra det ble krav fra myndighetene.

NYE KURS I PERIODISK KONTROLL FOR KONTROLLØRER

Haagensen Holding AS er godkjent av Statens vegvesen som opplæringsvirksomhet for opplæring av kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy og vil gi tilbud om opplæring fra uke 35 (27. august 2018) . Fra denne dato starter vi kurs for kontrollører som kan komme inn under tilpasset grunnopplæring, det vil si kontrollører med kontrollerfaring og opplæring i regelverket slik som beskrevet i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, § 12.

Kursene for lette kjøretøy vil fra august tilbys i våre kurslokaler på Skedsmokorset. Ved behov vil vi arrangere kurs i andre deler av landet.

Nye kontrollører må gjennomføre en grunnopplæring som er mer omfattende enn tilpasset grunnopplæring. Kurs i grunnopplæring tar vi sikte på å tilby etter 1. oktober 2019.

TILPASSET GRUNNOPPLÆRING (TGO)

Denne opplæringen består av en teoretisk del og en praktisk del. Det er to opplæringsløp, ett for lette og et for tunge kjøretøy. Kontrollører som skal kontrollere både lette og tunge kjøretøy må ha opplæring i begge løp, med unntak av de temaer i kurs 1 som har samme innhold (Tema 1, 2 og 4).

Kurs 2, den praktiske opplæringen, må gjennomføres for både lette og tunge kjøretøy dersom kontrolløren skal kunne godkjennes for begge kategorier.

 

TGO, DEL 1:

  • Teoretisk del er inndelt i 4 temaer (totalt 9 timer opplæring):
  • Formål med periodisk kontroll av kjøretøy (1 time).
  • Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen (1 time).
  • Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy (4 timer) / tunge kjøretøy (4 timer).
  • Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (3 timer).

Undervisning i klasserom.

e-læring vil bli tilbudt fra høsten 2018.

 

TGO, DEL 2:

  • Praktisk opplæring (totalt 14 timer):
  • Kontrollinstruks, versjon 3.0
  • Praktisk kontroll av kjøretøy etter kontrollinstruksens versjon 3.

 

Andre tjenester knyttet til opplæring hos oss

De kontrollører som har gjennomført opplæringen hos oss, er velkommen til å stille spørsmål om PKK også etter at kurset er gjennomført. Denne muligheten gjelder i 5 år. Spørsmålene stilles fortrinnsvis på e-post, men dersom det haster, vil vi svare på telefon så langt det er mulig.

For nærmere informasjon om de nye kursene, se siden ‟kursinnhold TGO” 

 

KURSPLAN HER!

PÅMELDING TIL KURS: nina@haagensen-holding.no

 eller bruk vår kursportal:

 Kursportal Haagensen Holding Enebakk AS

Grunnet COVID-19 viruset har vi for tiden ingen planlagte kurs her hos oss. 

Dersom dere har spørsmål om booking av kurs ved senere tidspunkt send gjerne epost eller ring Nina:

nina@haagensen-holding.no, 91167080

FOR NYE KONTROLLØRER!

Nye kontrollører må ha søkt om å bli kontrollør før de kan gjennomføre fullstendig grunnopplæring (FGO).

Det enkleste er å søke via Din side. Gå inn på linken "for verkstedbransjen":

 https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen 

Her går de inn på "For kontrollører" og klikker seg inn på "For deg som ikke tidligere har vært kontrollør eller er registrert på overgangsordning". Når de kommer inn på denne siden, klikker de på "Søk om godkjenning som kontrollør" og logger seg inn med ID.

Når de har levert søknad her, vil de fremkomme hos kontrollorganet for innlegging av opplæring. De må tillegg levere fagbrev, politiattest og betale gebyr, men det er kun søknad som er nødvendig for at dere kan legge inn opplæringen.

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV

Haagensen Holding Enebakk AS

Påmelding Tilpasset grunnopplæring