Haagensen Holding Enebakk AS, Andersrudveien 1, 1914 YTRE ENEBAKK

Etter flere forespørsler vil vi tilby kurs i arbeid på Lys. Dette blir gjeldende for de som ønsker å få godkjenning for arbeid på lysutstyr i henhold til forskrift om arbeid på kjøretøy § 5 (særlig arbeidstillatelse). Opplæringen varer i 12 timer, fordelt på to dager. For påmelding eller evt. spørsmål ta kontakt : post@haagensen-holding.no

Det er foreløpig ikke fastsatt dato!

Vi HAR SATT OPP FULLSTENDIG GRUNNOPPLÆRING FOR LETTE KJØRETØY,

02-11.mai 2023

I ENEBAKK.

TRYKK PÅ DATOEN FOR PÅMELDING!

                                                                                                            

VI ER I FULL GANG MED PLANLEGGINGEN AV OPPFRISKNINGSOPPLÆRING FOR BÅDE LETTE OG TUNGE KJØRETØY. 

DERSOM DU HAR GÅTT TIDLIGERE OPPLÆRING HOS OSS VIL DU FÅ PÅMINNELSE OM OPPFRISKNING CA. 6. MND FØR KONTROLLØRGODKJENNINGEN UTLØPER(5 ÅR FRA GJENNOMFØRT OPPLÆRING), MEN DERSOM DU ØNSKER OG STÅ PÅ VENTELISTE ELLER IKKE TIDLIGERE HAR GJENNOMFØRT KURS, KAN DU MELDE DIN INTERESSE HER: 

(ps husk og fylle ut ønsket mnd for gjennomføring) 

Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

FOR NYE KONTROLLØRER!

Nye kontrollører må ha søkt om å bli kontrollør før de kan gjennomføre fullstendig grunnopplæring (FGO).

Det enkleste er å søke via Din side. Gå inn på linken "for verkstedbransjen":

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorer-og-tekniske-ledere-ved-kontrollorgan/sok-om-godkjenning-kontrollor/

Her går de inn på "For kontrollører" og klikker seg inn på "For deg som ikke tidligere har vært kontrollør eller er registrert på overgangsordning". Når de kommer inn på denne siden, klikker de på "Søk om godkjenning som kontrollør" og logger seg inn med ID.

Når de har levert søknad her, vil de fremkomme hos kontrollorganet for innlegging av opplæring. De må tillegg levere fagbrev, politiattest og betale gebyr, men det er kun søknad som er nødvendig for at dere kan legge inn opplæringen.

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV