Haagensen Holding Enebakk AS

Vårt hovedformål er å tilby kurs og kvalitetsstyringssystemer for kontrollorgan og kjøretøyverksteder. Vi har erfaring med kvalitetsstyringssystemer fra det ble krav fra myndighetene.

Nye krav til kontrollører

Med bakgrunn i nye kompetansekrav til kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy, har vi valgt å ikke legge ut kursplan før de nye forskriftene er vedtatt.

Det vi kjenner til pr. i dag er forslag fra Vegdirektoratet om tilpasset grunnopplæring for dagens kontrollører. For å komme inn under ordningen med tilpasset grunnopplæring, er forutsetningen dagens kontrollører har opparbeidet kompetanse gjennom praksis og ved arbeidsplassopplæring og kursing innen periodisk kontroll.

Forslaget til tilpasset grunnopplæring består i to dager teoretisk og to dager praktisk opplæring. Dette kravet omfatter kontrollører som skal utføre periodisk kontroll på lette og tunge kjøretøy. Opplæringen skal gjennomføres av opplæringsvirksomheter godkjent av Statens vegvesen.

Når kontrolløren har gjennomført opplæringen, skal kunnskapen evalueres av opplæringsvirksomheten. Dersom evalueringen viser tilstrekkelig kunnskap, meldes dette til Statens vegvesen og kontrolløren får utstedt kompetansebevis og er dermed godkjent som kontrollør for periodisk kontroll av kjøretøy.

Informasjonen over er basert på Vegdirektoratets høringsforslag. Hele saken kan leses her: http://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=1660407

Så snart de nye forskriftene er vedtatt og godkjenninger er på plass, vil vi legge ut kursplan for de nødvendige kursene.

Dersom det er kontrollorgan som har behov for kurs frem til de nye forskriftene er vedtatt, kan vi arrangere kurs etter dagens forskrifter.

 

 

 

 • Kurslokaler.

  Kurslokaler.

 • PKK

  PKK

 • FORSKRIFTSSAMLING FOR VERKSTEDER OG KONTROLLORGAN

  FORSKRIFTSSAMLING FOR VERKSTEDER OG KONTROLLORGAN

 • SVENSK GROMBIL FOR USA ?

  SVENSK GROMBIL FOR USA ?

 • KURSPERM 2016

  KURSPERM 2016

 • NYTTIGE FORSKRIFTER FOR GJENNOMFØRING AV PKK

  NYTTIGE FORSKRIFTER FOR GJENNOMFØRING AV PKK

 • GJELDENDE LYSFORSKRIFTER

  GJELDENDE LYSFORSKRIFTER

 • BRUKSFORSKRIFTER

  BRUKSFORSKRIFTER

 • Kanskje ikke PKK, men fin bil.

  Kanskje ikke PKK, men fin bil.

 • KURSPERM 2016 LETTE OG TUNGE KJØRETØY

  KURSPERM 2016 LETTE OG TUNGE KJØRETØY

Samarbeidspartnere:

KBV Norge AS:

 

 

Administrerer våre kurs med påmelding og kursbevis mm.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.