Haagensen Holding Enebakk AS, Andersrudveien 1, 1914 YTRE ENEBAKK

Vårt hovedformål er å tilby opplæring og kvalitetsstyringssystemer for kontrollorgan og kjøretøyverksteder. Vi har erfaring med opplæring av kontrollører fra 2006 og  kvalitetsstyringssystemer fra det ble krav fra myndighetene.

OPPLÆRING I PERIODISK KONTROLL
Haagensen Holding AS er godkjent av Statens vegvesen som opplæringsvirksomhet for opplæring av kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy. 

Du vil få utdelt en fyldig opplæringsperm ved kursstart. I denne er det plass til egne notater. Innholdet i opplæringspermen vil bli gjennomgått ved bruk av PowerPoint. Det lånes ut regelerk i bokform til bruk under opplæringen. Det er anledning til å bruke egne bøker og PC, e.l.

TILPASSET GRUNNOPPLÆRING (TGO) totalt 23 timer.

Denne opplæringen består av en teoretisk del og en praktisk del som består av 4 temaer. Det er to opplæringsløp, ett for lette og et for tunge kjøretøy. Kontrollører som skal kontrollere både lette og tunge kjøretøy må ha opplæring i begge løp, med unntak av TEMA 1,2,4.

Den praktiske delen er forskjellig for lette og tunge kjøretøy. 

TGO
Teoretisk del er inndelt i 4 temaer (totalt 9 timer opplæring):

  • Formål med periodisk kontroll av kjøretøy (1 time).
  • Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen (1 time).
  • Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy (4 timer) / tunge kjøretøy (4 timer).
  • Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (3 timer).

Undervisning i klasserom.
 
Praktisk opplæring (totalt 14 timer):

  • Kontrollinstruks, versjon 3.0
  • Praktisk kontroll av kjøretøy etter kontrollinstruksens versjon 3.

FULL GRUNNOPPLÆRING (FGO) Totalt 60 timer for lette kjøretøy og totalt 68 timer for tunge kjøretøy.

Denne opplæringen består av en teoretisk del og en praktisk del som består av 8 moduler. Det er to opplæringsløp, ett for lette og et for tunge kjøretøy. Personell som skal kontrollere både lette og tunge kjøretøy må ha opplæring i begge løp, med unntak av Modul 1,2,5,7,8 som er felles for begge løp. Modul 3,4,6 er forskjellige og må derfor gjennomføres for begge opplæringsløp. 

  • Den praktiske delen er forskjellig for lette og tunge kjøretøy. 

 

Andre tjenester knyttet til opplæring hos oss

De kontrollører som har gjennomført opplæringen hos oss, er velkommen til å stille spørsmål om PKK også etter at kurset er gjennomført. Spørsmålene stilles fortrinnsvis på e-post, men dersom det haster, vil vi svare på telefon så langt det er mulig. Vi har også opprettet en Facebook side som heter PKK Forum. Den er ment for de kontrollører som har gjennomført opplæringen hos oss. Her kan du komme med synspunkter, spørsmål og svare andre. Du vil bli invitert til siden. 

 

KURSPLAN HER!

PÅMELDING TIL KURS: nina@haagensen-holding.no

 eller bruk vår kursportal:

 Kursportal Haagensen Holding Enebakk AS

SE HER !!

VI MINNER OM:Fristen for å gjennomføre tilpasset opplæring er 1. oktober 2022 for de som er på overgang og som har levert politiattest i tide.

De som er på overgang men som ikke har blitt godkjent som kontrollører (fordi de mangler tilpasset opplæring) vil ikke få lov til å utføre PKK etter 1. april 2022  

 Det betyr at de som har ordnet seg med politiattest men venter med tilpasset opplæring til etter 1. april, får ikke gjennomføre PKK i tiden etter 1. april og frem til de har gjennomført opplæring og blitt godkjent som kontrollør. Godkjenningen som kontrollør må skje før 1. oktober 2022.

FOR NYE KONTROLLØRER!

Nye kontrollører må ha søkt om å bli kontrollør før de kan gjennomføre fullstendig grunnopplæring (FGO).

Det enkleste er å søke via Din side. Gå inn på linken "for verkstedbransjen":

 https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/for-verkstedbransjen 

Her går de inn på "For kontrollører" og klikker seg inn på "For deg som ikke tidligere har vært kontrollør eller er registrert på overgangsordning". Når de kommer inn på denne siden, klikker de på "Søk om godkjenning som kontrollør" og logger seg inn med ID.

Når de har levert søknad her, vil de fremkomme hos kontrollorganet for innlegging av opplæring. De må tillegg levere fagbrev, politiattest og betale gebyr, men det er kun søknad som er nødvendig for at dere kan legge inn opplæringen.

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV

Haagensen Holding Enebakk AS

Påmelding Tilpasset grunnopplæring

Spørsmål om booking av kurs lokalt, send gjerne epost eller ring Nina : nina@haagensen-holding.no, 91167080, Laila: laila@haagensen-holding.no 473 40 588.