Haagensen Holding Enebakk AS, Andersrudveien 1, 1914 YTRE ENEBAKK

VI HAR SATT OPP FULLSTENDIG GRUNNOPPLÆRING FOR TUNGE KJØRETØY, 21 NOVEMBER TIL 01 DESEMBER!!

DET ER NOEN LEDIGE PLASSER PÅ FULLSTENDIG GRUNNOPPLÆRING FOR LETTE KJØRETØY 14-23 NOVEMBER

TRYKK PÅ DATOEN FOR PÅMELDING!

                                                                                                            

FOR NYE KONTROLLØRER!

Nye kontrollører må ha søkt om å bli kontrollør før de kan gjennomføre fullstendig grunnopplæring (FGO).

Det enkleste er å søke via Din side. Gå inn på linken "for verkstedbransjen":

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorer-og-tekniske-ledere-ved-kontrollorgan/sok-om-godkjenning-kontrollor/

Her går de inn på "For kontrollører" og klikker seg inn på "For deg som ikke tidligere har vært kontrollør eller er registrert på overgangsordning". Når de kommer inn på denne siden, klikker de på "Søk om godkjenning som kontrollør" og logger seg inn med ID.

Når de har levert søknad her, vil de fremkomme hos kontrollorganet for innlegging av opplæring. De må tillegg levere fagbrev, politiattest og betale gebyr, men det er kun søknad som er nødvendig for at dere kan legge inn opplæringen.

SE HER !!

VI MINNER OM:Fristen for å gjennomføre tilpasset opplæring er 1. oktober 2022 for de som er på overgang og som har levert politiattest i tide.

De som er på overgang men som ikke har blitt godkjent som kontrollører (fordi de mangler tilpasset opplæring) vil ikke få lov til å utføre PKK etter 1. april 2022  

 Det betyr at de som har ordnet seg med politiattest men venter med tilpasset opplæring til etter 1. april, får ikke gjennomføre PKK i tiden etter 1. april og frem til de har gjennomført opplæring og blitt godkjent som kontrollør. Godkjenningen som kontrollør må skje før 1. oktober 2022.

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV