Haagensen Holding Enebakk AS, Andersrudveien 1, 1914 YTRE ENEBAKK

Vi HAR SATT OPP FULLSTENDIG GRUNNOPPLÆRING FOR LETTE KJØRETØY,

20-29.mars 2023

I ENEBAKK.

TRYKK PÅ DATOEN FOR PÅMELDING!

                                                                                                            

FOR NYE KONTROLLØRER!

Nye kontrollører må ha søkt om å bli kontrollør før de kan gjennomføre fullstendig grunnopplæring (FGO).

Det enkleste er å søke via Din side. Gå inn på linken "for verkstedbransjen":

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorer-og-tekniske-ledere-ved-kontrollorgan/sok-om-godkjenning-kontrollor/

Her går de inn på "For kontrollører" og klikker seg inn på "For deg som ikke tidligere har vært kontrollør eller er registrert på overgangsordning". Når de kommer inn på denne siden, klikker de på "Søk om godkjenning som kontrollør" og logger seg inn med ID.

Når de har levert søknad her, vil de fremkomme hos kontrollorganet for innlegging av opplæring. De må tillegg levere fagbrev, politiattest og betale gebyr, men det er kun søknad som er nødvendig for at dere kan legge inn opplæringen.

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV