Haagensen Holding Enebakk AS

Vårt hovedformål er å tilby kurs og kvalitetsstyringssystemer for kontrollorgan og kjøretøyverksteder. Vi har erfaring med kvalitetsstyringssystemer fra det ble krav fra myndighetene.

NYE KURS I PERIODISK KONTROLL FOR KONTROLLØRER

Haagensen Holding AS er godkjent av Statens vegvesen som opplæringsvirksomhet for opplæring av kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy og vil gi tilbud om opplæring fra uke 35 (27. august 2018) . Fra denne dato starter vi kurs for kontrollører som kan komme inn under tilpasset grunnopplæring, det vil si kontrollører med kontrollerfaring og opplæring i regelverket slik som beskrevet i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, § 12.

Kursene for lette kjøretøy vil fra august tilbys i våre kurslokaler på Skedsmokorset. Ved behov vil vi arrangere kurs i andre deler av landet.

Nye kontrollører må gjennomføre en grunnopplæring som er mer omfattende enn tilpasset grunnopplæring. Kurs i grunnopplæring tar vi sikte på å tilby etter 1. oktober 2019.

TILPASSET GRUNNOPPLÆRING (TGO)

Denne opplæringen består av en teoretisk del og en praktisk del. Det er to opplæringsløp, ett for lette og et for tunge kjøretøy. Kontrollører som skal kontrollere både lette og tunge kjøretøy må ha opplæring i begge løp, med unntak av de temaer i kurs 1 som har samme innhold (Tema 1, 2 og 4).

Kurs 2, den praktiske opplæringen, må gjennomføres for både lette og tunge kjøretøy dersom kontrolløren skal kunne godkjennes for begge kategorier.

 

TGO, DEL 1:

  • Teoretisk del er inndelt i 4 temaer (totalt 9 timer opplæring):
  • Formål med periodisk kontroll av kjøretøy (1 time).
  • Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen (1 time).
  • Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy (4 timer) / tunge kjøretøy (4 timer).
  • Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (3 timer).

Undervisning i klasserom.

e-læring vil bli tilbudt fra høsten 2018.

 

TGO, DEL 2:

  • Praktisk opplæring (totalt 14 timer):
  • Kontrollinstruks, versjon 3.0
  • Praktisk kontroll av kjøretøy etter kontrollinstruksens versjon 3.

 

Andre tjenester knyttet til opplæring hos oss

De kontrollører som har gjennomført opplæringen hos oss, er velkommen til å stille spørsmål om PKK også etter at kurset er gjennomført. Denne muligheten gjelder i 5 år. Spørsmålene stilles fortrinnsvis på e-post, men dersom det haster, vil vi svare på telefon så langt det er mulig.

For nærmere informasjon om de nye kursene, se siden ‟kursinnhold TGO” 

 

KURSPLAN HER!

 

 

PÅMELDING TIL KURS: nina@haagensen-holding.no

 

 

 

Firmaer med direkte tilknytning til opplæringsvirksomheten

Haagensen Holding Enebakk AS

 

 

Påmelding Tilpasset grunnopplæring

Input Data AS:

Web løsninger og overføringer av PKK til SVV

Forlaget Last & Buss AS:

Forskrifter til bilbransjen.