Oppfriskningsopplæring skal gjennomføres hvert 5 år for og repetere, fornye og utdype kunnskap som er vesentlig for kontrollørenes arbeid. Det skal også oppdateres på endringer innen teknologi, forskrifter, krav, retningslinjer mv. som har skjedd de siste 5 årene. 

Vi tilbyr oppfriskningsopplæring for både lette og tunge kjøretøy.