Grunnopplæring for lette kjøretøy har en varighet på 60 timer. Dette har vi fordelt på 8 dager.

Kort om opplæringen:

Eleven skal, etter gjennomført opplæring ha kunnskap i:

Modul 1.   Formål med periodisk kontroll av kjøretøy.

Modul 2.   Offentlig forvaltning og regulering av betydning for kontrollfunksjonen.

Modul 3A. Kjøretøyteknologi for lette kjøretøy.

Modul 4A. Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy.

Modul 5.   Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.

Modul 6A. Kontrollgjennomføring for lette kjøretøy.

Modul 7.   Riktig bruk, veldlikehold og kalibrering av kontrollutstyr. 

Modul 8.   IT-applikasjoner.

Du kan lese mer om innholdet i modulene her: Kontrollopplæringsforskriften

Modul 1,2,5,7 og 8 er felles moduler for opplæring i alle kategorier og skal kun gjennomføres ved første gangs grunnopplæring.