Kvalitetsstyringssystem

For å sikre at bedriften gjennomfører periodisk kontroll og arbeid på kjøretøy  i henhold til forskriftene skal bedriften utarbeidet et kvalitetsstyringssystem som skal medvirke til at dette mål oppnås. 

Vi tilbyr:

Papirbasert løsning og webbasert løsning.
Systemet utarbeides i samarbeid med teknisk leder og personalet.
Oppdatering og revisjon en gang pr. år
Bilstand ved behov.
Systemkontroll og årlig revisjonsbesøk dersom det er ønskelig.
Du kan til enhver tid ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Hvis du er interessert, ta kontakt med kvalitetsansvarlig
Nina Haagensen og få et tilbud.
tlf 911 67 080 eller e-post.

 

HMS

HMS

HMS

Sikkerhetsrådgiver

Sikkerhetsrådgiver