For å oppnå og opprettholde godkjenning som kontrollør i periodisk kontroll av kjøretøy må eleven gjennomføre grunnopplæring og oppfriskningsopplæring ved en opplæringsvirksomhet godkjent av Statens vegvesen.

Vi tilbyr grunnopplæring og oppfriskningsopplæring, både for lette og tunge kjøretøy.