KURSBETEGNELSE: TGO 1.

Omhandler tema 1 til og med 4, teoretisk opplæring, tilpasset grunnopplæring

Teoretiske opplæringen som klasseromsundervisning, undervisningstid:  

  • 08:00 til kl.17:00 for tema 1, 2, 3 og 4.

Kursinnhold, tilpasset grunnopplæring:

Opplæring, tema

Varig-het

Undervisning

Merknad

Klasserom

e-læring*

TGO, del 1

 

 

 

 

1

Formål med periodisk kontroll av kjøretøy

1 time

X

X*

 

2

Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen

1 time

X

X*

 

3

Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy

4 timer

X

X*

 

4

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

3 timer

X

X*

Hovedsakelig om endringene i V.3.0

SUM

9 timer

 

 

*) e-læring vil senere tilbys i tema 1 til og med 4.  

Kursgjennomføring, klasseromsundervisning.

Elevene kan velge om de ønsker å delta i opplæringen enkeltvis eller danne grupper på inntil fem personer. Undervisningen gjennomføres ved illustrasjoner i Power Point. Elevene får utdelt hver sin kursperm som inneholder lærestoffet. Her er det plass til å gjøre notater. For elever som ønsker å bruke egen PC, har vi gjestenettverk for dette. Det forutsettes at de som ønsker å bruke PC ikke sinker undervisningen ved eventuelle problemer med tilgang til nettverk. I tillegg benyttes forskrifter og kompendier basert på læreplanen i de enkelte temaene. Videre vil bli oppgaveløsning med spørsmål fra lærestoffet.

For å sikre at opplæringsmålene er nådd, vil det bli gjennomført en evaluering av elevene som avslutning.

(Link til opplæringsforskriften)