FULL TILPASSET GRUNNOPPLÆRING

Denne opplæringen består av TGO kurs 1 og 2.

Den teoretiske opplæringen kan gjennomføres som klasseromsundervisning eller e-læring. Den praktiske opplæringen, kombinert med opplæring i kontrollinstruksen versjon 3.0, vil gjennomføres i lokaler og med utstyr som kreves for godkjenning som kontrollorgan.

Tilpasset grunnopplæring:

Opplæring, tema

Varig-het

Undervisning

Merknad

Klasserom

e-læring*

TGO, kurs 1

 

 

 

 

1

Formål med periodisk kontroll av kjøretøy

1 time

X

X*

 

2

Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen

1 time

X

X*

 

3

Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy

4 timer

X

X*

 

4

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

3 timer

X

X*

 

TGO, kurs 2

14 timer

Kontrollhall/klasserom

 

Praktisk/teoretisk opplæring

Totalt

23 timer

 

 

*) klart fra høsten 2018

Ved klasseromsundervisning vil opplæringen gå over 3 dager fordelt slik:

  • Dag 1: kl.08:30 til kl.16:00 gjennomgås tema 1, 2, 3 og 4. (en time fra tema 3 legges til i den praktiske opplæringen)
  • Dag 2 og 3: kl.08:00 til kl.16:00 hovedsakelig praktisk kontroll av kjøretøy med bruk av regelverk.

*) e-læring vil senere tilbys i tema 1 til og med 4. kan kombineres med praktisk opplæring i kontrollhall. I vårt opplæringsopplegg må e-læringen være gjennomført før den praktiske/teoretiske delen. 

(Link til opplæringsforskriften)