AVKORTET GRUNNOPPLÆRING (TGO) , TOTALT 23 TIMER.

Denne opplæringen består av en teoretisk del og en praktisk del som består av 4 temaer. Det er to opplæringsløp, ett for lette og et for tunge kjøretøy. Kontrollører som skal kontrollere både lette og tunge kjøretøy må ha opplæring i begge løp, med unntak av TEMA 1,2,4.

Den praktiske delen er forskjellig for lette og tunge kjøretøy. 

TGO
Teoretisk del er inndelt i 4 temaer
(totalt 9 timer opplæring):

  • Formål med periodisk kontroll av kjøretøy (1 time).
  • Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen (1 time).
  • Kjøretøytekniske krav for lette kjøretøy (4 timer) / tunge kjøretøy (4 timer).
  • Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (3 timer).

Undervisning i klasserom.
 
Praktisk opplæring (totalt 14 timer):

  • Kontrollinstruks, versjon 3.0
  • Praktisk kontroll av kjøretøy etter kontrollinstruksens sist publiserte versjon.