KURSBETEGNELSE: TGO 2

Omhandler praktisk opplæring med endringer i kontrollinstruksen

Opplæring, tema

Varig-het

Undervisning

Merknad

Praktisk/teoretisk

14 timer

Kontrollhall/klasserom

 

 

Forutsetninger

Det forutsettes at det er gjennomført opplæring i tema 1 til og med 4 og at evaluering viser at eleven har tilegnet seg den kunnskap som læreplanen krever.

Dersom den teoretiske delen av opplæringen er utført som e-læring eller ved en annen opplæringsvirksomhet, vil det bli utført en test for å sikre at læremålet er nådd.

Kurs materiell

  • Kursperm til støtte i undervisningen, eleven får beholde denne.
  • Regelverk til utlån for de elever som ikke har med egne bøker eller egen PC.
  • Opplæringsvirksomheten stiller kjøretøy til disposisjon i den praktiske kontrollopplæringen.

 

Kursgjennomføring i klasserom og kontrollhall

  • Kontrollinstruksen, endringer fra versjon 2 til versjon 3.
  • Praktisk kontroll av kjøretøy i kontrollhall med bruk av kontrollinstruksens versjon 3.
  • Praktiske øvelser i bruk av regelverk i forbindelse med kontrollpunkter.
  • De praktiske øvelsene gjennomføres gruppevis på forskjellige kjøretøy.

 

Avslutning

Alle elever må igjennom en individuell avsluttende test.

De elever som består evalueringen vil bli godkjent av Statens vegvesen som kontrollør for de kjøretøygruppene som opplæringen har omfattet.