FULLSTENDIG GRUNNOPPLÆRING FOR LETTE (60 T) OG TUNGE (68 T) KJØRETØY.

Denne opplæringen består av en teoretisk del og en praktisk del som består av 8 moduler.

Det er to opplæringsløp, ett for lette og et for tunge kjøretøy. Personell som skal kontrollere både lette og tunge kjøretøy må ha opplæring i begge løp, med unntak av Modul 1,2,5,7,8 som er felles for begge løp. Modul 3,4,6 er forskjellige og må derfor gjennomføres for begge opplæringsløp. 

  • Den praktiske delen er forskjellig for lette og tunge kjøretøy.