Jan Haagensen

Opplæringsansvarlig

Instruktør for opplæring, tunge og lette kjøretøy.

Er utdannet som:
- Bilelektriker, bilmekaniker
- Høgskoleingeniør
- Bedriftsøkonom
- Kvalitetsrevisor

Relevant praksis:
- Bilelektriker, bilmekaniker
- Teknisk leder for bilverksted
- Kvalitetsrevisor
- Ansvarlig for verkstedkontrollen   i Statens vegvesen, Stor-Oslo   distrikt


E-post: post@vk-service.no

Mob 454 79 070

Nina C.Haagensen

Daglig leder

Kursadministrator, kvalitetsstyringsansvarlig, HMS-ansvalig, regnskapsansvarlig.

Hun har flere års erfaring med opprettelse av systemene våre. Hun bistår også ved årlig revisjon av systemene , samt veileder dersom dette skulle være nødvendig i forbindelse med systemrevisjon fra SVV.

 

E-post: nina@haagensen-holding.no

Mob. 911 67 080

 

 

Glenn Haagensen

Kursinstruktør for lette og tunge kjøretøy.

Er utdannet som:

Bilmekaniker for tunge kjøretøy.

Relevant praksis

Bilmekaniker, Volvo truck senter
Teknisk leder, Volvo truck senter, oppretting
Volvo action service
Statens vegvesen, Stor-Oslo distrikt
Selvstedig næringsdrivende, bilverksted
Drift og teknisk leder av Haagensen Holding avd. bilverksted

E-post: glenn@haagensen-holding.no

Mobil 454 97 600

 

Laila Haagensen

Kontormedarbeider

E-Post: laila@haagensen-holding.no

Mob 473 40 588